برگزاری سمینار فرصت ها و پرتگاه های عاطفی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

کانون فرهنگی بهداشت و سلامت روان دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر، سمیناری با عنوان «فرصت ها و پرتگاه های عاطفی» در سالن اجتماعات ساختمان کلانتریان برگزار کرد.
به گزارش خبرنگار گروه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی خبرگزاری آنا از اشکذر، مدیر گروه مشاوره و روان شناسی واحد اشکذر شخصیت انسان را متشکل از شناخت، عاطفه و رفتار دانست که این سه تأثیر متقابل بر هم دارند.
دکتر حجت دمیری گفت: دیدگاه ما به انسان ها به هیجان و عاطفه ای بستگی دارد که ما نسبت به آن ها داریم و وقتی که عاطفه بیشتری به فردی داریم مسلماً شناخت مثبت تری نیز به آن فرد خواهیم داشت. وی افزود: مثلث عشق از دیدگاه استنربرگ از سه بعد اشتیاق، تعهد و صمیمیت تشکیل شده که اشتیاق به معنای هوا و هوس، صمیمیت به معنای عواطف و احساسات و تعهد به معنای احساس تعلق می باشد. دمیری تأکید کرد: کامل ترین عشق، عشقی است که هر سه بعد مثلث به اندازه هم باشند و به ازدواج منجر شود. وی در توضیح پرتگاه عاطفی گفت: منظور از این پرتگاه، عشقی است که در آن فقط اشتیاق وجود داشته باشد و ما زمانی در یک رابطه به پرتگاه عاطفی نزدیک تر می شویم که یکی از اجزا را بدون دیگری داشته باشیم. دمیری در پایان با تأکید بر نقش خانواده ها در این زمینه یادآور شد: خانواده می تواند هوش هیجانی را تقویت کند و بهترین عامل برای کنترل هیجان و عواطف باشد.