با هدف ارتقای سطح دانش و مهارت های لازم کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برای مقابله با حریق، مانور اطفای حریق در محوطه این واحد دانشگاهی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این مانور، کارکنان با انواع حریق و خاموش کننده ها و شیوه های مناسب خاموش کردن آتش و چگونگی استفاده از کپسول آتش نشانی آشنا شدند.