برگزاری محفل انس با قرآن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

با هدف اشاعه فرهنگ قرآنی، محفل انس و تدبر در قرآن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این محفل، با همت معاونت فرهنگی و دانشجویی واحد اشکذر و با حضور دانشجویان در نمازخانه دانشگاه برگزار شد و به سه نفر از شرکت کنندگان منتخب کارت هدیه اهدا می شود.