برگزاری نخستین جلسه دفاع مجازی از رساله دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر

نخستین جلسه دفاع نیمه مجازی رساله دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر در سال جدید برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با توجه به شیوع ویروس کرونا و رعایت دستورالعمل های بهداشتی پیشگیری از شیوع این ویروس، نخستین جلسه دفاع رساله دکترا مربوط به خانم مریم ادیب، دانشجوی دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی واحد اشکذر با موضوع اثر دو محیط شرطی به دست آمده از کشت سلول های بیوپسی بیضه انسانی و کشت سلول های کومولوس انسانی بر روی بلوغ آزمایشگاهی اوویست های نابالغ موش در سالن جلسات دانشگاه برگزار شد. بنابر این گزارش، این جلسه به صورت مجازی و از طریق نرم افزار اسکایپ برگزار شد. هیأت داوران این جلسه را آقایان دکتر بهروز افلاطونیان و دکتر سیدمرتضی سیفتی به عنوان استاد راهنما، دکتر محمود دهقانی اشکذری به عنوان استاد مشاور و آقایان دکتر محمدجواد کاظمی و دکتر محمدحسن شیخها و دکتر سیدمهدی کلانتر نقش داوری جلسه را بر عهده داشتند.