برگزاری همایش تازه های زیست شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

اولین همایش منطقه ای تازه های زیست شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این همایش با همکاری انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی، مرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی و باشگاه پژوهشگران جوان واحد اشکذر برگزار شد. محورهای همایش شامل میکروبیولوژی، ژنتیک، بیوتکنولوژی، زیست شناسی سلولی و مولکولی، بیوشیمی و تکوین بود. از 83 مقاله ای که به دبیرخانه همایش ارسال شده بود، با نظر داوران علمی همایش، 40 مقاله به صورت پوستر و 5 مقاله به صورت سخنرانی پذیرفته شد و در همایش ارائه شد. بنابر همین گزارش در افتتاحیه همایش، سرکار خانم صدیقی، دبیر همایش، گزارش مختصری از همایش ارائه داد؛ در ادامه آقای دکتر محمود دهقانی اشکذری رئیس دانشگاه سخنرانی کرد؛ سپس آقای دکتر سیفتی رئیس اداره امور پژوهشی دانشگاه سخنرانی علمی با موضوع روش های جدید تعیین توالی DNA ارائه داد. در ادامه همایش، 5 سخنرانی علمی-پژوهشی توسط دانشجویان کارشناسی ارشد ارائه شد و جلسه پرسش و پاسخ نیز تشکیل شد. در پایان همایش، از پوسترهای دانشجویان که حاوی نتایج کارهای تحقیقاتی خود بود بازدید به عمل آمد.