برگزاری همایش پیاده روی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

به مناسبت سی و چهارمین سالروز تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی و همزمان با سراسر واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی کشور، همایش پیاده روی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر، به منظور تأمین سلامت و ایجاد روحیه نشاط و شادابی، همایش پیاده روی با شرکت تعدادی از دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کارکنان در سایت اصلی دانشگاه برگزار شد. در پایان این همایش، به قید قرعه به 5 نفر از شرکت کنندگان جوایز نقدی پرداخت شد.