به همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر، کارگاه آموزشی دو روزه آشنایی با آزمایشگاه های تشخیص طبی با هدف توانمند سازی دانشجویان رشته زیست شناسی با محیط کار آزمایشگاه های تشخیص طبی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، درکارگاه پذیرش آزمایشگاه و نمونه گیری خون، دانشجویان با روش نسخه خوانی، جداسازی سرم و پلاسما و انواع لوله های آزمایشگاهی آشنا شدند. در کارگاه بیوشیمی ادرار و میکروب شناسی بالینی نیز دانشجویان با انجام آزمایش U/A و U/C ، آنتی بیوگرام و انجام تست های افتراقی مورد استفاده در تشخیص باکتری ها آشنا شدند. در کارگاه هماتولوژی، دانشجویان با انجام آزمایش CBC و ESR با دستگاه sysmex آشنا شدند.
بنابراین گزارش، دانشجویان در کارگاه بیوشیمی خون و هورمون با اندازه گیری TSH و Ferritin با دستگاه الایزا آشنا شدند. وجه مشترک تمام این کارگاه ها بازدید از آزمایشگاه تشخیص طبی بود.
این کارگاه به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کورونا تنها با حضور 10 نفر از دانشجویان رشته های زیست شناسی و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی با مدیریت دکتر محمد جواد کاظمی، استادیار گروه زیست شناسی و رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اشکذر طی مدت دو روز برگزار شد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر مجری رشته دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی و رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، ژنتیک و میکروبیولوژی در مقطع کارشناسی ارشد و همچنین رشته های میکروبیولوژی و زیست شناسی سلولی و مولکولی در مقطع کارشناسی پیوسته در استان یزد است.