برگزاری کارگاه تأسیسات بهداشتی ساختمان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

کارگاه آموزشی با موضوع آشنایی با نکات اجرایی شبکه تأسیسات بهداشتی ساختمان در سالن کنفرانس دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این کارگاه که دانشجویان رشته مهندسی تأسیسات حضور داشتند، آقای صباغی، مدیر گروه تأسیسات، نحوه اجرا و نکات مربوط به طراحی شبکه لوله کشی تأسیسات بهداشتی ساختمان را آموزش داد. بنابر همین گزارش، ارائه موارد مربوط به مقررات ملی ساختمان در قالب عکس و پرسش و پاسخ از دیگر برنامه های این کارگاه آموزشی بود.