برگزاری کارگاه تأسیسات بهداشتی ساختمان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

Last Updated on

کارگاه آموزشی با موضوع آشنایی با نکات اجرایی شبکه تأسیسات بهداشتی ساختمان در سالن کنفرانس دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این کارگاه که دانشجویان رشته مهندسی تأسیسات حضور داشتند، آقای صباغی، مدیر گروه تأسیسات، نحوه اجرا و نکات مربوط به طراحی شبکه لوله کشی تأسیسات بهداشتی ساختمان را آموزش داد. بنابر همین گزارش، ارائه موارد مربوط به مقررات ملی ساختمان در قالب عکس و پرسش و پاسخ از دیگر برنامه های این کارگاه آموزشی بود.