برگزاری کارگاه شناخت درمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

از طرف کانون فرهنگی نوآوری اندیشه دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر، کارگاه شناخت درمانی در سالن کنفرانس دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این کارگاه که با حضور شصت نفر از دانشجویان روانشناسی برگزار شد، مدیر گروه روانشناسی واحد اشکذر در خصوص یکی از انواع رفتارهای درمانی act توضیحاتی بیان کرد. دکتر حجت دمیری گفت: درمان act همان درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد است و این روش انعطاف پذیری روان شناختی دارد. وی افزود : act همان انعطاف پذیری روانشناختی است و هدف اصلی در درمان act انعطاف پذیری است. دمیری در ادامه گفت: بر خلاف سایر درمان ها باید بپذیریم که یک فکر منفی است ولی من باید طوری فکر کنم که علیرغم وجود یک باور منفی در ذهن من این فکر منفی کمترین آسیب را به من برساند. وی افزود : بحث اصلی در رویکرد act زبان است و همه هدف این است که فرد باورهای منفی را بپذیرد ولی این باورها آسیبی به او نرساند. مدیر گروه روانشناسی واحد اشکذر با بیان این که در درمان  فرد می پذیرد که این شرایط و موقعیتی را که دلخواه او نیست دارد ولی باید این موقعیت را بپذیرد گفت : اگر فرد به پذیرش رسید باید ارزش هایی را برای فرد تبیین کنیم تا این روش ها را بپذیرد.

دمیری در پایان گفت: یکی از رایج ترین گروه درمانی ها، جلسات MA است و در گروه ممکن است یکی دکتر متخصص باشد یا ممکن است فرد بی سواد هم باشد و بازی درمانی یکی از نمونه های گروه درمانی برای کودکان است.