برگزاری کارگاه طب اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

با هدف آشنایی کارکنان دانشگاه، کارگاه طب اسلامی در سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، شرکت کنندگان در این کارگاه، با احادیث و روایات اسلامی در زمینه طب و انواع مزاج ها و غذاهای متناسب با هر نوع مزاج آشنا شدند. دکتر میرشمسی تدریس این کارگاه را بر عهده داشت.