مقاله خانم شقایق طالب، دانشجوی دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر در هشتمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل و سومین کنگره بین المللی ژنتیک یزد برگزیده شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر این کنگره با هدف شناسایی و تشویق و حمایت دانشجویان فعال در حوزه طب تولید مثل و ارائه و بررسی تازه های علم ژنتیک و تولید مثل دنیا با حضور پزشکان برجسته و استادان و دانشجویان از 9 کشور جهان و به مدت سه روز در سالن دکتر جوادی بیمارستان شهید صدوقی یزد برگزار شد.
از مجموع 364 مقاله ارسالی به دبیرخانه این کنگره، 41 مقاله به صورت سخنرانی، 182 مقاله به صورت پوستر و 16 مقاله برگزیده دانشجویی به صورت شفاهی به شرکت کنندگان ارائه و از صاحبان آن ها تجلیل شد که در بین مقالات دانشجویی، مقاله علمی شقایق طالب از واحد اشکذر با عنوان «بررسی پروفایل ژنی مسیرهای آپوپتوز وسل سایکل در مایع فولیکولی بیماران مبتلا به سندرم فولیکول تهی تحت درمان با پروتوکول GnRh آنتاگونیست» نیز انتخاب و از نامبرده تجلیل شد.