بسته فرهنگی : زندگی سالم با نشاط و امید، غلبه بر افسردگی

شعار هفته سلامت : «زندگی سالم با نشاط و امید»

شعار روزهای هفته سلامت :

جمعه 1 اردیبهشت 96 : تحرک بدنی، تفریحات سالم، فعالیت گروهی

شنبه 2 اردیبهشت 96 : غذای سالم، جامعه سالم

یکشنبه 3 اردیبهشت 96 : سفیران سلامت، نهادهای اجتماعی

دوشنبه 4 اردیبهشت 96 : طرح تحول سلامت، ارتقاء کیفیت زندگی

سه شنبه 5 اردیبهشت 96 : دین، معنویت، سلامت روان

چهارشنبه 6 اردیبهشت 96 : هنر و رسانه، سواد سلامت

پنج شنبه 7 اردیبهشت 96 : نهاد خانواده و مسئولیت اجتماعی

The campaign slogan is : Depression: Lets talk.

غلبه بر افسردگی

بیا حرف بزنیم

به طور کلی هرچه در این آزمون نموره بالاتری به دست آورید از میزان شادی بیش تری برخوردار هستید. اما برای دسته بندی می توانید از معیار زیر استفاده کنید. نمرات پایین 22 (شادی کم)، نمرات 22 تا 44 (شادی متوسط)، نمرات 44 تا 68 (شادی بالا) و نمرات 68 تا 78 (شادی بسیار بالا) است. تلاش کنید تا با عمل به دستورالعمل های این شماره بر میزان شادی خود در زندگی بیفزایید.