بسته فرهنگی شماره 3

در روایتی از امام صادق (ع) نقل شده است : تسبیح فاطمه (س) بعد از هر نماز، از هزار رکعت نماز نزد من محبوب تر است .

گفتن 34 مرتبه الله اکبر
گفتن 33 مرتبه الحمد لله
گفتن 33 مرتبه سبحان الله