بسته فرهنگی شماره 5

«نماز هر شب ماه رجب»
در هر شب، دو رکعت، بعد از حمد سه مرتبه سوره (کافرون) و یک مرتبه سوره (توحید) خوانده شود و چون سلام دهد دست ها را بلند کرده و بگوید :
]لا اِله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد یُحیی و یُمیت و هُوَ حی لا یموتُ بیده الخیر و هو علی کل شی ء قدیر و الیه المصیر و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم اللهم صل علی محمد النبی الأمی و آله[
از حضرت رسول اکرم (ص) نقل است : کسی که این عمل را بجا آورد، حق تعالی دعای او را مستجاب و ثواب شصت حج و شصت عمره را به او عطا فرماید.