بسته فرهنگی شماره 6

کارگشایی و ولایت :
وقتی برادر مؤمنی نیاز خود را به مؤمنی عرضه می کند این عرضه نعمتی است از خداوند که به سوی او فرستاده شده است پس اگر مؤمن نیاز او را برطرف نماید این کار او را به ولایت ما می رساند و او به ولایت خدا متصل است.
(بحار الانوار : ج 74 ص 313)