بسته فرهنگی مورخ 98/5/6

25 ذیقعده، روز دحو الارض

منظور از دحو الارض این است که در آغاز، تمام سطح زمین را آب فرا گرفته بود، که ابتدا زمین کعبه و بتدریج سایر خشکی ها از زیر آب سر بر آوردند و روز به روز گسترده تر شدند.

اعمال :

روزه : ثواب 70 سال عبادت

احیاء و شب زنده داری : برابر یک سال عبادت

زیارت امام رضا (ع).

دفتر فرهنگ اسلامی