اهمیت و جایگاه نماز در سخنان معصومین (درود خدا بر آنها باد)

شیعیان ما را در اوقات نماز آزمایش کنید که چقدر به فکر نمازشان هستند.

امام صادق (ع)، سفینه البحار، جلد 2، صفحه 44

ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر