کتاب آذرخش کربلا صفحه 11:

مهمترین عامل سر جاودانگی قیام عاشورا توصیه ها و سفارش های معصومان و پیش از همه پیامبر اکرم(ص) مؤثر بوده است.

امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر