کتاب آذرخش کربلا صفحه 43:

روایاتی وجود دارد که از زمان حضرت آدم(ع) همه انبیا و اولیا و فرشتگان آسمان برای سیدالشهدا (ع) گریسته اند.

امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر