کتاب آذرخش کربلا صفحه 42:

پیامبر (ص) فرمود : حسین بی علی در آسمان بلند مرتبه تر است تا در زمین ، زیرا در جانب راست عرش خدا نوشته شده که حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است .

امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر