کتاب آذرخش کربلا 21 صفحه 32:

تولا و تبرا یعنی با دوستان خدا را دوست داشت و با دشمنان خدا دشمنی کرد جزء فروع دین ما می باشد.

امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر