کتاب آذرخش کربلا صفحه 45:

از جمله برکات عزاداری امام حسین(ع) نورانیت دلهای عزاداران بر آورده شدن حاجات و دفع بلاها و مصیبت هاست.

امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر