کتاب آذرخش کربلا 23 صفحه 32:

اگر دشمنی با دشمنان خدا نباشد دوستی دوستان نیز از بین خواهد رفت.

امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر