بسته فرهنگی 98/4/23

برخیز که موکب رضا آمده است

سلطان سریر ارتضا آمده است

ای تشنه ی آب چشمه ی رحمت حق

سرچشمه ی رحمت خدا آمده است

«میلاد امام رضا (ع) مبارک باد»

دفتر فرهنگ اسلامی