بسته فرهنگی 99/5/30

«سبک زندگی اسلامی»

حضرت محمد (ص):

بعضی از گناهان به وسیله نماز و صدقه هم آمرزیده نمی شوند.

سؤال شد یا رسول ا…! پس چه چیز موجب آمرزش آن است؟

فرمود: جدیت و تلاش در طلب معیشت.

امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر.