تخفیف شهریه دانشگاه آزاد اسلامی به دانشجویان مزدوج

بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویانی که در طی مدت تحصیل خود ازدواج نمایند از پرداخت شهریه معاف می شوند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر با عنایت به تأکیدات آموزه های ناب اسلامی بر سنت حسنه ازدواج و همچنین رهنمود های مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از محیط دانشجویی برای زمینه سازی ازدواج جوانان، در صورتی که دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در طول مدت تحصیل خود ازدواح کنند طبق ماده 20 آئین نامه تخفیف شهریه دانشجویی تشویق می شوند.
بر این اساس دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی اعم از پیوسته و ناپیوسته به طور کامل از پرداخت شهریه نیم سالی که در آن ازدواج کرده اند معاف
می شوند و به دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و حرفه ای 50 درصد تخفیف شهریه برای نیم سالی که در آن ازدواج کرده اند اعطا
می گردد.
شایان ذکر است اگر هر دو زوج، دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی باشند، تشویق فوق شامل هر دو نفر می شود و ملاک تعیین تاریخ ازدواج، ارائه سند ازدواج دائم و شناسنامه زوجین است.
اکنون یک درصد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر مشمول این بخشنامه می باشند.