تصویب رشته کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

شورای گسترش آموزش عالی با پذیرش دانشجو در رشته علمی کاربردی حسابداری در مقطع کارشناسی ناپیوسته برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، پس از پیگیری های انجام شده و تأمین شرایط علمی و آموزشی و اعتبارات مالی، پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری در واحد اشکذر مورد موافقت شورای گسترش آموزش عالی قرار گرفت و اقدام لازم در خصوص اعلام این رشته به مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه جهت پذیرش داوطلب در دوره های آتی صورت گرفته است.
هم اکنون دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر مجری رشته های مدیریت دولتی-آموزش راهنمایی و مشاوره-مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی و مهندسی تکنولوژی برق گرایش قدرت در مقطع کارشناسی ناپیوسته می باشد.