تفاهم نامه همکاری بین مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر امضاء شد

photo_----------_--------02

در راستای همکاری های مشترک علمی-پژوهشی، تفاهم نامه همکاری بین مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به نمایندگی دکتر سیدابوالحسن شاهزاده فاضلی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به نمایندگی دکتر محمود دهقانی اشکذری منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این تفاهم نامه با موضوعات : شناسایی نیازهای مراکز پژوهشی کشور در حیطه فعالیت های دو مرکز، اجرای طرح های مشترک مبتنی بر نیازهای جامعه، برنامه ها و علایق طرفین، بهره مند شدن از توانمندی های یکدیگر از قبیل : منابع انسانی، امکانات آزمایشگاهی، کارگاهی، کتابخانه ای، بانک های اطلاعاتی، نمونه های زیستی و فضای فیزیکی و همچنین برگزاری نشست های علمی، کارگاه ها و دوره های آموزشی، سمینارها و همایش های مشترک و به مدت سه سال امضاء شد و با توافق طرفین قابل تمدید می باشد.