تفسیر موضوعی قرآن کریم (طرح زلفی)

مدرس: حجت الاسلام محمد شریفانی

شروع برنامه: 10 آبان 1399

زمان: شنبه هر هفته

ساعت: 19 عصر

روش ثبت نام: ارسال پیامک نام و نام خانوادگی به شماره 09046676097

و یا تکمیل فرم : http://bpj.wtiau.ac.ir/fa/form/233

امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر