تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

انتخاب واحد: روزهای 10 و 11 بهمن
شروع کلاسها: 12 بهمن
حذف و اضافه: 26 بهمن تا 28 بهمن
پایان کلاسها : 18 خرداد 96
امتحانات: 19 خرداد لغایت 3 تیر 96