یکشنبه تا پنج شنبه 7:30 تا 14:40

تماس با دانشگاه

تلفن

035-32725951
  •  

فکس

035-32725952
  •  

پست الکترونیک

  •  

آدرس و کد پستی

آدرس : یزد – اشکذر – بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر کد پستی : 8941698480
  •  

شماره تلفن های داخلی:

حوزه ریاست

نام و نام خانوادگیسمتشماره تلفن داخلی
دکتر محمود دهقانی اشکذریرئیس204
محمدحسین دهقانیمسئول دفتر ریاست271
محمدحسین دهقانیمسئول کارگزینی کارکنان271

حوزه آموزشی، دانشجویی و فرهنگی

نام و نام خانوادگیسمتشماره تلفن داخلی
دکتر علیرضا انتظاریمعاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی219
سیدحسین علوی نسبکتابخانه220
سیدعباس میریدفتر فرهنگ اسلامی264
سیدعباس میریامور خوابگاه264
سیدعباس میریامور شاهد و ایثارگر264
سیدمصطفی حسینیآموزش256
محمدرضا ابریشمیامتحانات254
سیدحسین علوی نسبامور دانشجویی و سلف سرویس123
خانم مسلمیمدیرگروه مدیریت101
خانم ملک ثابتمدیرگروه معارف اسلامی101
سیدحسین حیدریمدیرگروه حسابداری203
محمدحسن منتشریناظر آموزشی281
محمدعلی ریحانیساختمان گروه تأسیساتمستقیم 03532726220
مهدی دهقانیدفتر توانمندسازی نیروی انسانی221
علیرضا انتظاریمدیرگروه برق211
سیدمرتضی سیفتیمدیرگروه زیست شناسی210
محسن عزیزیمدیرگروه مشاوره و روانشناسی207
محسن مزیدیمدیرگروه مکانیک255

حوزه اداری و مالی

نام و نام خانوادگیسمتشماره تلفن داخلی
دکتر سیدقاسم حسینیمعاون اداری و مالی272
مصطفی دهقانیامور مالی209
امین عطریامور شهریه و صندوق رفاه دانشجویی208
محمود دهقانیامور عمرانی و اداری245
شهاب الدین قرائیدبیرخانه201
محمدرضا مزیدیاداره تأمین و توزیع تجهیزات230
نگهبانی251

حوزه پژوهش و فن آوری

محسن مزیدیرئیس اداره پژوهش و فن آوری255
محمدحسن طالبیانکارشناسی پژوهشی206
محمدحسن طالبیانروابط عمومی206
روح اله افضلیانامور رایانه و فن آوری اطلاعات235
آزمایشگاه شیمی213
آزمایشگاه میکروبیولوژی238
آزمایشگاه تحقیقاتی زیست شناسی237
آزمایشگاه زیست فناوری پزشکی228
آزمایشگاه ساختمان خلیج فارس212
محمدجواد کاظمیباشگاه پژوهشگران جوان205