تمدید ثبت نام انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال 1395

ثبت نام انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال 1395 دانشگاه آزاد اسلامی تا ساعت 24 روز شنبه 2 بهمن ماه تمدید شد.
رشته های واحد اشکذر :
کارشناسی ارشد : مشاوره و راهنمایی – پژوهش هنر
دکتری : زیست شناسی سلولی و مولکولی