تمدید زمان انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

با اعلام مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، مهلت انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه مجددا تا روز سه شنبه 27/4/96 تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر، با اصلاح دفترچه کارشناسی ارشد سال 96 ، امکان انتخاب رشته در رشته های مشاوره(کد 21611)، برق(کد 40055)، مکانیک(کد 40664)، زیست شناسی سلولی و مولکولی(کد 30541)، میکروبیولوژی (کد 30540) و ژنتیک (کد 30530) و پژوهش هنر (کد 60115) واحد اشکذر فراهم گردیده و متقاضیان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 96 که در آزمون این مقطع که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شده شرکت کرده اند می توانند تا پایان روز سه شنبه 27 تیرماه با مراجعه به پایگاه ثبت نام الکترونیکی مرکز سنجش و پذیرش به نشانی www.azmoon.org و تهیه کارت اعتباری نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند.