تمدید نمایشگاه ازدواج

زمان : تا جمعه 95/12/20 تمدید شد
مکان : نمازخانه سایت اصلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر
مرکز بهداشت شهرستان اشکذر با همکاری کانون فرهنگی سلامت و بهداشت روان