توصیه های حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای قرائتی

«آثار تربیتی معلم تا انتهای بشریت پابرجاست»

-معلمی با شغل های دیگر تفاوت چشمگیری دارد، چرا که آثار تربیتی معلم تا انتهای بشریت پابرجاست.