تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد در وب سایت azmoon.org

برای شرکت کنندگان در آزمون ارشد سال 95

در رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر:

ژنتیک-زیست شناسی سلولی مولکولی-میکروبیولوژی-برق قدرت-تبدیل انرژی-هنر

از 10 مهرماه لغایت 13 مهرماه