ثبت نام آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و کارشناسی ارشد سال 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

ثبت نام آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سال 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

مهلت ثبت نام : حداکثر تا تاریخ 95/9/30

از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی : sanjesh.org

زمان آزمون : جمعه 95/12/6

رشته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر : زیست شناسی سلولی و مولکولی

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

زمان ثبت نام : چهارشنبه 95/10/1 تا سه شنبه 95/10/7

از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org

زمان برگزاری آزمون : پنج شنبه 96/2/7 و جمعه 96/2/8

رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر:

زیست شناسی سلولی و مولکولی-ژنتیک-میکروبیولوژی-علوم جانوری-مکانیک(تبدیل انرژی)-پژوهش هنر-مشاوره و راهنمایی-مهندسی برق قدرت-بیوشیمی