ثبت نام ازدواج دانشجویی تا پایان بهمن ماه 96 تمدید شد

افرادی که تاریخ عقد آن ها از 94/7/1 لغایت 96/7/30 می باشد می توانند ثبت نام نمایند
آدرس ثبت نام : ezdevaj.nahad.ir
امتیازات : * مشهد مقدس * کارگاه های مجازی و …