ثبت نام اعتکاف سال 1395 اشکذر

زمان ثبت نام تا تاریخ 95/2/1 می باشد

تلفن : 32724435-035

جلسه توجیهی معتکفین شهر اشکذر، سه شنبه 95/1/31

ساعت 16:30 در محل حسینیه شهدای اشکذر