ثبت نام بیست و دومین دوره مسابقات شفاهی قرآن و عترت (مرحله واحد)

ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی
زمان ثبت نام : فروردین ماه 96
زمان برگزاری مسابقات : نیمه اول اردیبهشت ماه 96
محل ثبت نام : دفتر فرهنگ اسلامی
رشته های بخش دانشجویی : حفظ قرآن کریم 5 جزء، 10 جزء، 20 جزء، حفظ کل قرآن کریم، قرائت قرآن کریم(تحقیق، ترتیل)، اذان ویژه برادران، گروه تواشیح ویژه برادران
رشته های بخش اساتید :
حفظ قرآن کریم 5 جزء، 10 جزء، 20 جزء، حفظ کل قرآن کریم، قرائت قرآن کریم (تحقیق، ترتیل)
رشته های بخش کارکنان :
حفظ جزء 30 قرآن کریم، حفظ 5 جزء، قرائت قرآن کریم (تحقیق، ترتیل)، اذان ویژه برادران
دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر