سفر رایگان به مشهد مقدس
تاریخ رسمی عقد در بازه زمانی 1 فروردین 1398 الی 1 شهریور 1400
آخرین مهلت ثبت نام: پایان شهریور
https://ezdevaj.nahad.ir