ثبت نام مسابقات شفاهی قرآن و عترت ویژه دانشجویان

افزایش 2 نمره به دروس عمومی
اهدای جوایز به نفرات برتر در مرحله واحد، استان و کشوری

qoranvaetrat1396