جذب کامل بودجه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

صد درصد بودجه پژوهشی سال 94 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر جذب شد.
رئیس اداره امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر با اعلام این خبر گفت: بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده به دفتر طرح و برنامه و بودجه سازمان مرکزی و پس از بررسی و ارزیابی های انجام شده در خصوص میزان جذب بودجه پژوهشی واحد اشکذر که در جلسه ای با حضور دکتر حسین بدیعی، مدیر کل برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی و همکارانشان در دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد برگزار شد این واحد دانشگاهی توانست بودجه پژوهشی سال 94 را صد درصد جذب کند.
دکتر سمانه صدیقی خاطرنشان کرد: این برای سومین سال متوالی است که دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر موفق شده با برنامه ریزی دقیق و بهینه، بودجه پژوهشی خود را به صورت کامل جذب و در ردیف های هشت گانه بودجه هزینه کند.