جشنواره سراسری هنر و ادبیات دینی پژوهشی قرآن و عترت

ویژه اساتید، دانشجویان و کارکنان
بخش پژوهش:
مقاله نویسی-نمایشنامه نویسی-داستان نویسی-نرم افزار-پایان نامه
بخش هنر دینی:
نقاشی-نماهنگ-عکس-نقاشی خط-خط تذهیب-مشبک-فیلم کوتاه-معرق و مشبک-طراحی پوستر-شعر
روش ثبت نام : مراجعه به امور فرهنگی دانشگاه
مهلت ارسال آثار : اول خرداد 98
دفتر فرهنگ اسلامی