جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب ایران با معرفی اسب های برتر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به کار خود پایان داد

asb1396

پس از برگزاری سه روز رقابت در بیست و یکمین جشنواره سراسری زیبایی اسب اصیل عرب ایران رده ایکاهو که در محوطه سوارکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار شد، زیباترین اسب های این دوره از مسابقات معرفی شدند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این جشنواره در رده E جهانی با حضور داوران اروپایی برگزار شد و تعداد 174 رأس اسب از 10 استان کشور در این جشنواره شرکت کردند و اسب های حائز رتبه های برتر در فینال اسب های خالص ایرانی معرفی شدند و مدال گرفتند.