جشنواره ملی زیبایی اسب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به کار خود پایان داد

نوزدهمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل ایران و دهمین دوره مسابقات ایکاهو با انتخاب زیباترین اسب های ایرانی به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر، این مسابقات با حضور 200 رأس اسب از سراسر کشور و در گروه های خالص ایرانی، تولید داخل و وارداتی و در دو بخش نریان و مادیان به مدت سه روز در سایت اصلی دانشگاه وارد میدان شدند. بنابر همین گزارش، این جشنواره در رده C جهانی برگزار شد و داورانی از چهار کشور بلژیک، ایتالیا، سوئیس و اسپانیا، زیباترین اسب های ایرانی را برگزیدند. این مسابقات با استقبال چشمگیر مردم و مسئولین، برای چندمین سال متوالی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار شد.