جلسه دفاع از پایان نامه دکترا مورخ 97/11/8 ساعت 11

رشته زیست شناسی سلولی مولکولی

عنوان:

بررسی خواص ضد سرطانی میکرو وزیکول های ترشح شده از سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی بر سلول های سرطانی پستان در سطوح مولکولی

استاد راهنما اول:

عبدالرضا اردشیری لاجیمی

استاد راهنما دوم :

محمود دهقانی اشکذری

استاد مشاور:

سیدمرتضی سیفتی

دانشجو:

زهرا رضایی

زمان :

دوشنبه 97/11/8 ساعت 11

مکان : سالن کنفرانس