جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد 96/11/11 ساعت 10

رشته ژنتیک

عنوان:
بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs6265 ژن BDNF با استعداد ابتلا به بیماری وزوز گوش در یک جمعیت ایرانی

استاد راهنما:
دکترسید مرتضی سیفتی

استاد مشاور:
دکتر سید مرتضی سیفتی

دانشجو:
نسیم بنایی بروجنی

زمان: چهار شنبه 96/11/11 ساعت 10
مکان: سالن کنفرانس