جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/22 ساعت 14:30

رشته زیست شناسی

عنوان:

بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن های GSTT , GSTM و GSTP با بیماری آسم در یک جمعیت ایرانی

استاد راهنما:

دکتر سیدمرتضی سیفتی

دانشجو:

فائزه نمازی

زمان:

پنج شنبه 97/6/22 ساعت 14:30

مکان:

سالن کنفرانس