رشته زیست شناسی

عنوان:

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه افوربیا ایرانشهری پهلوانی به بیان ژن P51 در سلول های سرطان پستان انسان MCF7

استاد راهنما:

دکتر محمود دهقانی اشکذری

استاد مشاور:

دکتر سیدمرتضی سیفتی

دانشجو:

حمیدرضا صادقی

زمان :

چهارشنبه 98/6/20 ساعت 11

مکان :

سالن کنفرانس